Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2014

floxanna
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"

December 12 2014

floxanna
5860 6be2 500
Reposted fromrol rol
floxanna
5913 d201 500
Reposted fromrol rol

December 09 2014

floxanna
1657 def9
Reposted fromschfoodweb schfoodweb
floxanna
1993 71fc 500
Reposted fromcrystallove crystallove
floxanna
2027 ebfa 500
Reposted fromcrystallove crystallove
floxanna
2057 91b0
Reposted fromcrystallove crystallove
floxanna
2172 456b 500
Reposted fromcrystallove crystallove
floxanna
2270 bdc6
Reposted fromcrystallove crystallove
floxanna
2224 90fe 500
Reposted fromcrystallove crystallove
3614 734d 500
Reposted fromshehassuffered shehassuffered
They closed the schools today
Reposted frommelissamaples melissamaples
2062 f1c3 500

I’m in love. And it’s name is #老婆饼 #shanghai desserts make me weak in the knees. #triciainchina 💗💗💗 (at Ideo - Shanghai)

Reposted fromtriciawang triciawang
floxanna
3535 195b
Fire 
Reposted frommahdiebrahimi mahdiebrahimi

December 08 2014

floxanna
Odebrała po czterech dzwonkach.

Nie powiedziała: halo. Ani słucham. Czekała.

Zacząłem czytać:

Ustawił ją na kolanach. Dłonie w błocie. Twarz w błocie. Piersi pod ustami. Deszcz na plecach.

Jak sukę.

Palce jednej dłoni wbił w jej pośladek, drugą natomiast usiłował pochwycić wyślizgujący się biust, i zagłębiał się w niej jakby zamierzał wepchnąć go jej do samego gardła. I…

— Pokolenie Ikea
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy
2204 2f8f
Reposted fromholmeswatson holmeswatson
2330 69ed
Reposted fromcutiekekegirl cutiekekegirl
9731 f90c
Reposted fromLorisCross LorisCross
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl